Informacja

Created with Sketch.

Informacja

Informacja

Smażalnia otwarta do dnia 23.12.21 

Przerwa świąteczna od 24.12.21 do 06.01.22

W roku 2022 smażalnia otwarta od 06.01.22

Zapraszamy